Misvattingen over eenzaamheid

Wat wij ‘denken’ dat eenzaamheid is…

Eenzaamheid – je ziet dit thema steeds vaker verschijnen, in kranten, tijdschriften, op tv…
Wij hebben allemaal een mening of een idee over wat eenzaamheid is. Als je de publicaties in kranten en in de media volgt, kom je tot een verbijsterende conclusie:

• Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen
• In alle lagen van de bevolking
• Er zijn specifieke cijfers te vinden voor alle groepen die je maar kunt bedenken
• Er worden steeds bepaalde groepen genoemd die er het meest mee te maken zouden hebben:
o Chronisch zieken en gehandicapten
o Jongeren
o Ouderen
o Alleenstaande ouders
o Alleenstaande mensen zonder kind
o Immigranten
o Mantelzorgers
o Werkzoekenden
o Dak- en thuislozen enz.
• Kortom: mensen die wij als ‘kwetsbaar’ zien, mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Je zou dus kunnen denken, dat eenzaamheid een probleem is van de ‘zwakken in de samenleving’. Maar dit is een vertekend beeld. Het klopt niet, want ook mensen die NIET bij de boven genoemde groepen horen voelen zich eenzaam. EEN conclusie was wel juist: Het komt in ALLE lagen van de bevolking en niet alleen in bepaalde groepen die we gemakshalve een stempel hebben opgedrukt.

Uit onderzoek blijkt, dat eenzaamheid juist veel vaker voorkomt bij mensen die juist NIET tot kwetsbare groepen behoren: bijvoorbeeld studenten, mensen die gewoon dagelijks naar hun werk gaan, moeders van schoolgaande kinderen, gezonde vijftigplussers enz.

Een voorbeeld: in 2016 waren er in totaal nog geen 4000 mannen van 95 plus in Nederland. Als 25% van hen zich erg eenzaam voelt, dan gaat dat dus om 1000 mensen totaal. Dat is erg genoeg. Maar dat ik het punt niet.
In 2016 waren er 260.000 45-jarigen, van wie 9% zich ernstig eenzaam voelt. Dat zijn er (dus alleen in die ene jaargang!) 23.400.

Bron: https://eenzaamheid.info/eenzaamheid/wat-is-eenzaamheid/bij-wie-komt-eenzaamheid-voor

Meer cijfers kun je hier vinden: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-leeftijd. Als je met je muis op de balken gaat staan kun je het heel duidelijk zien hoe het zit.

 

Lees hier meer over: 

 

Ademloos voor geluk - kom in je kracht!